جمعه، مهر ۲۸، ۱۳۸۵

فکر های پراکنده


متأسفانه فعلاً تلفن ندارم و يه مدتی از اینترنت به دورم البته از جهتی هم خوبه
ميتونم فکرم رو بهتر جمع کنم...
توی يک مدت کوتاه خيلی تغيير کردم و هنوز هم خيلی راه برای رسيدن به اون چيزی که بايد باشم راه دارم...
فعلاً این وبلاگ رو مجبورم يه مدتی نيمه تعطيل نگاه دارم تا وقتی که تلفن بگيرم.
در حقيقت اینجا رو فقط برای دل خودم هست که مينويسم.