دوشنبه، تیر ۱۱، ۱۳۸۶

hole!


بدون شرح

Birth of Venus by Botticelli

راستش من اينقدر به اين نقاشی علاقه دارم که حيفم اومد اينجا نگذارمش.
اين يه دتال از تابلو "تولد ونوس" اثر بوتيچلی نقش ايتليايی هست، حتماً شما هم يه جايی اين نقاشی رو ديدين، کار خيلی مشهوری هستش.

size:1152 x 867


اين هم کل کار: