سه‌شنبه، آبان ۱۹، ۱۳۸۸

یک پرتره‌ی در حال اتمام

امیدوارم این کار شروعی باشه بر مجموعه جدیدی از کار های پرتره (پرتره به کار از صورت گفته میشه)
یه توضیح کوچیک هم بدم که نقاشی روی دیوار کار من نیست!!!
کار رو به زودی تمام می کنم و با گچ قالب می گیرم، این روز ها سرم حسابی شلوغه و به کمتر کاری می رسم، بعد از اتمام و قالب گیری کار در باره اش بیشتر توضیح خواهم داد.
فعلا فقط این رو بگم که پرتره رو از روی مدل زنده (یکی از دوستانم) و در چهار جلسه تقریباً نیم ساعته کار کرده ام.
از تمام دوستانی که (هنوز هم) این وبلاگ رو دنبال می کنند خیلی تشکر می کنم. سعی خواهم کرد که به این وبلاگ بیشتر برسم!