چهارشنبه، مهر ۰۴، ۱۳۸۶

Fallen angel by Rodin

یک کار زیبا از رودن (مجسمه ساز شهیر فرانسوی)
موزه ویکتوریا آلبرت

Auguste Rodin (1840-1917)
'The Fallen Angel'
1895
Bronze
Height 53 cm

شنبه، شهریور ۳۱، ۱۳۸۶

چرخ کهنه

دوباره اين چرخ کهنه يک دور ديگر هم گرد خود زد، برايم اهميتی ندارد که چه مسيری را طی کرده، هميشه دور می زند و هر بار تغيير ميکند...
آمدن پاييز برای من هميشه حس نوستالژی غير قابل وصفی رو با خودش به همراه داشته...

اميدوارم باز شدن دوباره دانشگاه بتونه جريان خلاق کارم رو دوباره به حرکت در بياره، دانشگاه، همون آکادمی قديمی با معلم های کله خشکی که قسم خوردند چيزی از کمپوزسيون به زبون نياورند...
و شيطان مدرنيسم در دور دست ها...
جايی که بايد لبخند تعنه آميز رو از معلم بی گناه دريغ کرد!

ظاهراً هيچ چيزی در اين آکادمی قصد عوض شدن رو نداره، صدای من فقط در راهرو های خاليست که می پيچد...

یکشنبه، شهریور ۲۵، ۱۳۸۶

پاییز


کم کم ميتونم نفس پاييز رو در هوا حس کنم...
نميدونم چرا اومدن پاييز حس غريبی رو در وجودم بيدار ميکنه...دلتنگی زياد و اشتياق به کار...